ผิดพลาด

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 02:45 น.
Rate this item
(2 votes)

หลักสูตร ? เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่ความสำเร็จ (Successful Negotiation Techniques) ?

การเจรจาต่อรองเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทำงานและการดำเนินธุรกิจ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นกับตนเอง และต้องอาศัยการเจรจาต่อรองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ การเจรจาต่อรองมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับผู้ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการเจรจาต่อรอง เช่น แบบเชิงแข่งขัน (Win:Lose)แบบหายนะ (Lose:Lose)  หรือแบบเชิงร่วมมือ (Win:Win)ในการเจรจาต่อรองมีองค์ประกอบไปด้วย การวางแผนกลยุทธ์ก่อนทำการเจรจา วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบล่วงหน้า และสถานที่ต่อรองควรจะเป็นที่ที่ทำให้คุณเกิดความได้เปรียบ

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา 09:00 - 12:00 น.

เวลา 13:00 - 16:00 น.

—หลักเบื้องต้นของการเจรจาต่อรอง

     - สาเหตุของการเจรจาต่อรอง

     - อำนาจ (ตำแหน่ง/สังคม/ความสามารถส่วนตัว)

     - แรงจูงใจในการเจรจาต่อรอง

     - จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง

—สถานการณ์ที่ต้องมีการเจรจาต่อรอง

—แรงจูงใจในการเจรจาต่อรอง

—ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

    - การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง

    - การเจรจาต่อรองตามหลักของKUSA

    - บุคลิกของผู้ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง

    - ระหว่างการเจรจา (During the Negotiation)

—รูปแบบการเจรจาต่อรอง

    - วิธีการแบบ “ชนะ-แพ้” (เชิงแข่งขัน)

    - วิธีการแบบ “แพ้-แพ้” (หายนะ)

    - วิธีการแบบ “ชนะ-ชนะ” (เชิงร่วมมือ)

—ลีลาและลูกแก้ในการเจรจาต่อรอง

    - มโนภาพ (Perception)

    - การสื่อสาร (Communication)

    - อารมณ์ (Sensitivity)

—กลยุทธ์ต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง

    - กลยุทธ์ “หุ่นฟาง”, “ผู้ร้าย-ผู้ดี”, “สุนัขจนตรอก”

      “อ่อยเหยื่อ”, “จับได้ไล่ทัน”, “หนุมานถวายแหวน”

      “ดึงเกม”, “เส้นตาย”, “ปลาตายปลาเป็น”

      “แถมหน่อย”, “ปาท่องโก๋”, “เจ้ากรมข่าวลือ”

—วิธีแก้ไขเมื่อพบว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามคดโกง

—กลโกงที่เรามักพบเสมอในการเจรจาต่อรอง

     - ฝ่ายตรงข้ามโกหกโดยเจตนา

     - ฝ่ายตรงข้ามใช้สงครามจิตวิทยา

     - ฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีกดดัน

—เจรจาอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

—ข้อผิดพลาดที่มักพบเสมอในการเจรจาต่อรอง

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

          ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ และได้เรียนรู้ในเรื่องกลยุทธ์ต่างๆ ในการเจราจาต่อรองเพื่อสร้างความได้เปรียบ และหาวิธีการป้องกันเมื่อพบว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามคดโกง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่วางไว้

Last modified on วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:34 น.

Latest from

Related items (by tag)

back to top