ผิดพลาด

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/i-i.co.th/htdocs/components/com_k2/models/item.php on line 445
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 03:42 น.
Rate this item
(0 votes)

หลักสูตร ? การคัดเลือกพนักงานตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) ?

 

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กร มีเทคนิคในการวิเคราะห์บุคคลนอกเหนือจากการดูประวัติ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้วิชานรลักษณ์ศาสตร์หรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่า “การดูโหงวเฮ้ง”คำว่า “โหงวเฮ้ง”เป็นการทำนายลักษณะใบหน้าของบุคคล อันประกอบไปด้วยอวัยวะห้าส่วนเป็นสำคัญ ซึ่งคนจีนโบราณได้ทำการศึกษาและค้นคว้ากันมาหลายพันปีแล้ว

          การที่จะเรียนรู้วิชาโหงวเฮ้ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานจำเป็นต้องศึกษา และจดจำในรายละเอียดต่างๆ จึงจะนำมาประมวลออกมาเป็นคำพยากรณ์ได้ จะสรุปใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วนำมาทำนายนั้นไม่ได้ คำทำนายมักจะผิดพลาดมากกว่าถูกต้อง

 

หัวข้อการอบรม

 

เวลา  09:00 - 12:00 น.

เวลา  13:00 - 16:00 น.

—หลักพื้นฐานของวิชานรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)

    - ความหมายของ “โหงวเฮ้ง”

    - “หลักฮะ”กับ “หลักชง”มีความหมายอย่างไร

    - ธาตุทั้ง 5 ตามหลักของโหงวเฮ้ง

    - ความสัมพันธ์ของตำแหน่งบนใบหน้ากับอายุ

    - วังทั้ง 3 บนใบหน้า (ซาเก็ง)

    - รูปแบบใบหน้าลักษณะต่างๆ

    - เวลา วัน เดือน ปีเกิดดี แต่ทำไมโหงวเฮ้งไม่ดี

—“หู”บอกอะไรให้เราทราบบ้าง

    - ตำแหน่งของหู (สูง กลาง ต่ำ)

    - ลักษณะหูที่ดีและไม่ดี

—“หน้าผาก”บอกอะไรให้เราทราบบ้าง

    - ลักษณะหน้าผากที่ดีและไม่ดี

    - เสกเส้นบนหน้าผากบอกอะไรบ้าง

—วิธีการดูคิ้ว

    - ลักษณะคิ้วที่ดีและไม่ดี

—หลักการพิจารณา “ตา”

    - การพิจารณาลักษณะ “ตา”ที่ดี และไม่ดี

—ความสำคัญของ “จมูก”

    - ลักษณะต้องห้ามของจมูก

    - การพิจารณา “รูจมูก”

    - ลักษณะ “จมูก”ที่ดี และไม่ดี

—การพิจารณา “โหนกแก้ม”

—การพิจารณา “ปาก” และ “ลิ้น”

    - ลักษณะต้องห้ามของปาก

—ลักษณะร้าย 4 ประการที่ควรระวังในการคัดเลือกบุคลากร

—หลักการใช้วิชา “โหงวเฮ้ง”ในการคัดเลือกบุคลากร

    - การอ่านพฤติกรรมของผู้สมัครงานจากใบหน้า

    - ความขยัน ความอดทน สติปัญญา ความซื่อสัตย์

      ไหวพริบ พิจารณาตามหลักโหงวเฮ้งได้อย่างไร

—การสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องตามหลักโหงวเฮ้ง

—ข้อควรระวังในการใช้วิชาโหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากร

 

ระยะเวลาการอบรม                 1 วัน (09:00-16:00 น.)

รูปแบบการอบรม                การบรรยาย กิจกรรม และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โหงวเฮ้ง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            เจ้าหน้าที่บุคคล / หัวหน้างานทุกระดับ/ ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

        ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการพิจารณาหู หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อองค์กรจะได้คนเก่งและคนดีเข้ามาทำงาน รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมคู่สนทนา และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสม

Latest from

Related items (by tag)

back to top